Viser alle 36 resultater

Blankslipt overflate

Barneblad Blank 30 – 70 mm

420,00 kr

Blankslipt overflate

Barneblad Blank 71 – 100 mm

420,00 kr
370,00 kr
370,00 kr

Blankslipt overflate

Båtsmannsblad Blank 30 – 70 mm

440,00 kr
475,00 kr
330,00 kr

Råsmidd overflate

Gurka kniv Råsmidd

---

Blankslipt overflate

Knivblad Tanto Blank 30 – 70 mm

315,00 kr
315,00 kr

Råsmidd overflate

Kvinnekniv

---

Råsmidd overflate

Lauvkniv

---
500,00 kr
700,00 kr
900,00 kr
1200,00 kr
1200,00 kr
1200,00 kr

Blankslipt overflate

Tve-egget blad Blank

---

Råsmidd overflate

Tve-egget blad Råsmidd

---